วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เครื่องตรวจโลหะใต้ดิน

เครื่องตรวจหาโลหะสามารถหาโลหะที่ฝังอยู่ใต้พื้นได้  โดยทั่วไปอยู่ลึกประมาณ 20  ถึง  30  เซนติเมตร อย่างไรก็ตามการตรวจหาโลหะมีปัจจัยหลายประการดังนี้

ชนิดของเครื่องตรวจหาโลหะ   บริษัทผู้ผลิตแต่ละบริษัทออกแบบเครื่อง ไม่เหมือนกัน  แม้เป็นเทคโนโลยีแบบเดียวกัน  ความถี่ที่ใช้ก็แตกต่างกัน
ชนิดของวัตถุที่เป็นโลหะ    ถ้าเป็นโลหะเหล็กให้สัญญาณสะท้อนกลับได้แรงกว่า
ขนาดของวัตถุ   เหรียญบาทให้สัญญาณแรงกว่าเหรียญสลึง
ลักษณะของพื้นในบริเวณนั้น   ถ้าพื้นดินบริเวณนั้นมีธาตุโลหะอยู่มาก  การตรวจหาโลหะที่ต้องการทำได้ลำบาก
เวลาที่ฝังอยู่  ถ้าวัตถุนั้นฝังอยู่นาน  โลหะบางประเภท หากถูกฝั่งไว้เป็นเวลานาน ก็จะไปเพิ่มค่าความนำไฟฟ้าให้กับดินบริเวณรอบๆนั้นได้
มีวัตถุรบกวน   เช่นท่อหรือสายเคเบิลใต้ดิน หรือสายไฟฟ้า หลังคาสังกะสี
เราสามารถสร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาโลหะได้ เช่น

การแข่งหาเหรียญ ในงานสังสรร ระหว่างเพื่อนฝูง
การหาทอง ในบริเวณที่มีการกล่าวถึง
สมบัติล้ำค่าตามกรุสมบัติโบราณ


วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วิธีใช้และปรับเครื่อง MD01-เครื่องตรวจโลหะ เครื่องตรวจอาวุธ สำหรับงานป้องกันและรักษาความปลอดภัย1)      ใส่ถ่าน สี่เหลี่ยม 9 volt ที่ช่องใส่ถ่านทีปลายด้าม

2)      เปิดสวิทซ์ หมายเลข 8 ตามภาพ เครื่องพร้อมใช้งาน

3)      การใช้งานต้องกวาดเครื่องไปมาบริเวณที่ตรวจ อย่าถือเครื่องไว้เฉยๆ

4)      หากเปิดเครื่องตรวจโลหะ ครั้งแรกแล้วมีเสียงร้องหรือสั่นตลอด ให้ปรับความไวของเครื่อง ที่ช่องหมายเลข 4  ในภาพ โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนเสียงหยุดพอดี

5)      ถ่านที่ใช้ควรเป็นถ่านใหม่เสมอ

เครื่องตรวจโลหะ ราคาพิเศษ